De beginner’s geest is de beste geest

In de beginner’s geest zijn er veel mogelijkheden, maar in de geest van de expert zijn er weinig.

Shunryu Suzuki |

‘Shoshin’ is een Japans woord voor de geest van de beginner. Het verwijst naar een houding van openheid, enthousiasme en vrij zijn van vooroordelen bij het bestuderen van een onderwerp, zelfs als je op een gevorderd niveau studeert. Net zoals een beginner dat zou doen.

De geest van de beginner is de beste geest.

Deze post is ook beschikbaar in: Engels, Duits, Spaans