Miksang Minuut – Vol. 2

Zoals Het Is – één Miksang Minuut

Soms is één klik met de camera niet voldoende om te laten zien wat ik zie waardoor ik geraakt word.

Dan is een korte film een geschikter middel om over te kunnen brengen waardoor ik gestopt wordt, wat ik in alle frisheid zie. Hier tijdens een wandeling aan zee, de beweging van zee water waardoor ik gestopt werd was op dat moment niet vast toeleggen in één beeld.

Met visuele aandacht er zolang aandachtig bij blijven, genietend en in verwondering.  Moeiteloos bij het visuele ‘iets’ aanwezig zijn en hier expressie aan geven zonder er iets anders van te willen maken dan wat er al is en zoals het is.


©Hèlen A Vink - Zandvoort aan Zee