Fotografie & Wijsheid

Miksang Fotografie – mijn inspiratie


Over hoe ik het plezier van Miksang Fotografie, visuele wakkerheid, gewaarzijn, nuheid, wijsheid en oprechte creatieve expressie integreer beoefen en integreer en in mijn dagelijks leven.


Mijn inspiratiebronnen

 • over het proces van creativiteit en kunst in het licht van dharmakunst
 • over contemplatieve fotografie en pure fotografie
 • over visuele wakkerheid, pure waarneming, meditatie en meditatie in actie
 • over passie en expressie
 • over de rode draad van wakker, blijmoedig en volledig gewaar-zijn in het nu
 • de kracht van NU-heid: het manifesteren en creatieve expressie vanuit nu-heid en de synchroniciteit die zich zozijnde en zodoende ontvouwt

Miksang Contemplatieve Fotografie – hoe het begon!

De grondlegger van de contemplatieve kunsten; Dharmakunst.
Chögyam Trungpa: meditatiemeester, leider, vernieuwer, kunstenaar en inspirator. Vanuit zijn traditionele scholing in Tibet kwam hij rond 1969 naar het westen met de leringen van het klassiek Tibetaans-boeddhisme, Shambhala en Dharmakunst.

dharmakunst
 • Deze contemplatieve benadering van fotografie, Miksang is grotendeels gebaseerd op de leringen van Chögyam Trungpa Rinpoche over Dharmakunst.
 • Na aankomst in het westen ontmoette Chögyam Trungpa behalve studenten geïnteresseerd in boeddhisme en meditatie, ook vele hedendaagse kunstenaars.
 • Zijn affiniteit met kunst komt voort uit zijn eigen training in de kunsten die hij als jonge jongen genoot als onderdeel van zijn opleiding tot Tulku: o.a. kalligrafie, dans, poëzie, boogschieten, thangka schilderen.
 • Het cruciale verschil met de westerse kunsten vanuit zijn opleiding in Tibet is dat de beoefening van kunst een uitdrukking is van wakkerheid en elegantie.
Chogyam Trungpa Ikebana
 • Na zijn vlucht uit Tibet 1959, via India naar Engeland in 1963 en naar Amerika in 1970, nam Chögyam Trungpa ook fotografieles. Op jonge leeftijd begon hij al met fotograferen in Tibet, en eenmaal in het westen nam hij lessen in fotografie en kreeg hij het steeds moderner wordende medium fotografie snel onder de knie.
 • Vanaf deze tijd zijn de foto’s die hij maakte niet alleen een reflectie van de tijd en cultuur. Maar is het eerder een reflectie van zijn manier van kijken en zien, en als uitdrukking van zijn grote waardering van het ervaren van het zien van de dingen zoals ze zijn. De magie van alledaagse schoonheid.
 • Zijn benadering van fotografie komt voort uit de magische smeltkroes van zijn diepe training in alle aspecten van het (Tibetaans) boeddhisme, de Shambalaleringen, Dharmakunst én van westerse technologie: de camera.
 • Zijn vriendschap met de Japanse zenleraar en tijdsgenoot Shunryu Suzuki Roshi, had een grote invloed op de esthetiek en inrichting van de Shambhala meditatie centra. In plaats van de traditionele Tibetaanse schrijnen, die veelal druk bezaaid zijn met afbeeldingen en religieuze decoratie, vereenvoudigde Trungpa Rinpoche de schrijn en inrichting. Ook introduceerde hij Japans-boeddhistische rituelen en kunstdisciplines als Oryoki (‘precies genoeg eten’), Kado (het pad van de bloem), Kyudo (het pad van de boog) en Bugaku (Japanse hofdans).

 • Het woord Miksang in Miksang Contemplatieve Fotografie is bedacht door Chögyam Trungpa. De beoefening en deze benadering van contemplatieve fotografie heeft door Michael Wood vorm gekregen onder verdere begeleiding van Vajra Regent Ösel Tendzin, de rechterhand van Trungpa. In de loop van deze jaren hebben Michael wood en John McQuade samen Miksang verder ontwikkeld. In de verdere loop van de jaren ontstonden twee verschillende stromingen van Miksang Contemplatieve Fotografie.

Foto’s @ Chögyam Trungpa

dharmakunst, miksang fotografie, contemplatieve fotografie, boeddhisme, meditatie, spiritueel, yoga, creativiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ff rekenen.... *