Fris gezien!

Als we in staat zijn te ontspannen – te ontspannen bij het kijken naar een wolk, te ontspannen bij het zien van een regendruppel en zijn echtheid – zien we de onvoorwaardelijkheid van de realiteit, die heel eenvoudig aanwezig is in de dingen zoals ze zijn, heel simpel.

Chögyam Trungpa uit ‘Shambhala – Het pad van de krijger’

©Hèlen A. Vink