We zijn gewaar van ons gewaarzijn

Gewaarzijn is altijd in ons aanwezig

We zijn altijd gewaar.

Of gewaar zijn met wakkerheid, of dat we gewaar zijn van volledig in contact met iets om ons heen of in contact met iemand of iets of dat we gewaar zijn dat we opgeslokt zijn door zorgen.

We zijn het gewaar.

Of als we in gesprek zijn in onszelf met onszelf, of in gesprek zijn met anderen in onszelf, of opgeslokt door fantasieën, of meegevoerd door associaties.

We zijn gewaar.

Ongeacht waar we met onze aandacht zijn, op de achtergrond is het alomvattende gewaarzijn.

Gewaarzijn is zelfs gewaar van ons gewaarzijn

Zodra we onszelf afvragen wat gewaarzijn is zijn we al gewaar.

We zijn ons altijd van onszelf gewaar. We zijn altijd gewaar wat we als ervaring ervaren.

Als we saaiheid voelen, zijn we gewaar dat we saaiheid voelen.
Als we boos zijn, zijn we gewaar dat we boos zijn.
Als we ons blij voelen, zijn we gewaar dat we ons blij voelen.
Als we ons slaperig voelen, zijn we gewaar.
Als we met onze aandacht versnipperd zijn, zijn we gewaar.
Als we aandachtig gefocust zijn, zijn we gewaar.

Zelfs als we gewaar zijn, zijn we gewaar van het gewaarzijn.

Gewaarzijn is altijd gewaar.

Ons gewaarzijn is altijd aanwezig, onveranderlijk  

De aard van onze ervaringen, van onze emoties en gedachten is dat ze altijd veranderen.
Bewegelijk en veranderlijk en flexibel, zoals wolken.
Drijvend op de stroom van gewaarzijn

Ons gewaarzijn is altijd aanwezig.

Als een strakblauwe hemel.

Niet gehinderd door wolken.
Niet gehinderd door het veranderlijke weer.
Niet gehinderd door de seizoenen.
Niet gehinderd door gedachten, emoties en acties.

Met en zonder wolken, we zijn gewaar.

We kunnen niet niet-gewaar zijn.
We zijn altijd gewaar.

Jij bent de hemel. Al het andere – is niets anders als het weer.   Pema Chödrön

 

©Hèlen Vink, 22 februari 2015, Zandvoort