God is in de details

Aandacht en waardering voor details is de grootste deur; naar jezelf, naar de verbinding met de heilige wereld van schoonheid en schittering, naar groot gewaarzijn, naar het loslaten van weerstand van welke aard dan ook, naar verbondenheid met het goddelijke van alles wat-is.

Door de verfijnde aandacht en vasthoudendheid voor de details komt de ware en pure schoonheid te voorschijn. Het goddelijke van alles wat-is openbaart zich aan ons.

Daarom beginnen we met Miksang met het ontleden van de wereld van vorm, met als doel één element van de wereld van vorm en één waarneming tegelijk te onderzoeken. Wat volgt is de verwondering wat er allemaal te zien valt als we ons de kleinere delen bewust worden. Het is geweldig de schoonheid van het kleine te ontdekken! Door continue in de resonantie met wat zich aandient uit onze alledaagse wereld in te stappen, stabiliseert ons kijken en zien zich. En uit de waardering voor het kleine opent zich de schoonheid van het grotere!

In de veelheid en de rijkdom van onze huidige moderne wereld kan het een uitdaging zijn waardering te ervaren voor de kleine dingen om ons heen.

De uitdrukking* “God is in the details” is een bekende uitspraak van architect en ontwerper Mies van der Rohe, kenmerkend voor zijn werkwijze van minimalistische ontwerpen waar veel zorg op de uitvoering lag en de details de sierlijkheid van het grote geheel volmaakte. ‘Minder is meer’ speelde de hoofdrol in zijn visie voor ontwerpen.

“Het waarderen van heiligheid begint heel eenvoudig bij belangstelling tonen voor de details van ons bestaan. Belangstelling is niets anders dan gewaarzijn toepassen op wat er zich in ons leven van alledag afspeelt: gewaarzijn tijdens koken, gewaarzijn tijdens autorijden, gewaarzijn tijdens het verschonen van luiers en zelfs gewaarzijn tijdens het ruziemaken. Zulk gewaarzijn helpt ons vrij te worden van gejaagdheid, chaos, neuroses en allerlei wrokgevoelens. Het kan de hindernissen voor nu-heid wegnemen, zodat we ter plekke opvrolijken, steeds opnieuw.”

C. Trungpa uit ‘Shambhala – De weg van de krijger’.

*De uitspraak “God is in the details” wordt toegeschreven aan de Franse schrijver Gustave Flaubert; ‘Le bon Dieu est dans le detail”.
©Hèlen A Vink, Zandvoort, 16 augustus 2015