Ken Jezelf

Ken Jezelf – Know Thyself

Het verlangen naar verbinding en intimiteit en naar nieuwe ervaringen is in essentie om onszelf beter te leren kennen.

We zijn helemaal ‘uitgerust’ om in volle verbinding te zijn met onszelf en de dingen om ons heen. We zijn compleet en perfect en waardig.

En om dit zelf te ervaren doen we van alles, en in het doen, in actie zijn, ervaren we momenten van verbinding en intimiteit.

Intimiteit is hier niet de intimiteit die je kan ervaren in relatie met een ander, of met jouw kind of huisdier of in de natuur. Voorbij de ander, en voorbij de dingen is het verlangen naar intimiteit het willen weten wat en wie je werkelijk bent.

Kijk ook op de Ken Jezelf Academie >

In het oeroude begrip Know Thyself ligt de essentie van alle spiritualiteit besloten

Hierin liggen 3 lagen:

  • een pad
  • training met oefeningen en integratie
  • de realisatie en manifestatie

Het pad is het doel

Wij namelijk altijd op ons pad, want we kunnen niet van ons pad af zijn. Wij zijn ons pad. 

We kunnen denken dat we van ons pad af zijn – en als ervaring kan het waar zijn, als gegeven is ook dit is onderdeel van ons pad.

Ons unieke pad is de reden waarom we hier nu op aarde zijn. Deze essentie en visie houdt in dat we altijd een pad hebben, altijd een doel hebben, en gereedschappen nodig hebben om het meest voldoeninggevende pad te ervaren.

Een essentieel gereedschap is het opvolgen van jou hoogste enthousiasme. Deze formule is geheel zelfvoorzienend; hierin ligt onze werkelijk controle van creatie voor ons meeste gewenste leven en geeft alles wat we nodig hebben.

Om de omvattende van deze formule van het opvolgen van jouw hoogste enthousiasme te begrijpen komt er in essentie op neer jouw zelf te kennen; om te kunnen onderscheiden wat belemmerende verwachtingen en overtuigingen zijn die je meedraagt, en te kunnen verschuiven naar ware overtuigingen en de verwachting dat het leven in alles voorziet wat jij nodig hebt.

Het pad is het doel.


De essentie

De essentie van kennis is zelfkennis.

Plato

Ref: uit de door Plato opgetekende dialogen blijkt keer op keer dat Socrates kennis gelijkstelde aan zelfkennis.


Griekse oudheid

Het aforisme Know Thyself is terug te vinden in Griekenland, in de overblijfselen van het Griekse oudheid. Het woord ‘Know Thyself’ is te vinden boven de ingang van de Tempel van Apollo in Delphi, uitgebeiteld, in het oudgrieks; Gnőthi seautón.

De legende vertelt dat de zeven wijzen van het oude Griekenland, filosofen, staatslieden en wetgevers, die de basis legden voor de westerse cultuur, zich in Delphi verzamelden om ‘ken uzelf’ te schrijven bij de toegang tot het heilige orakel.

‘Ken uzelf’ drukt een innerlijke wijsheid uit die in deze tijd van het oude Griekenland breed werd gedeeld. Het uitgangspunt hier is dat kennis gelijk is aan zelfkennis.

Het adagium werd vervolgens een toetssteen voor westerse filosofen en breidde zijn bereik uit naarmate de invloed van de Griekse filosofie zich uitbreidde.

Echter, de oorsprong en/of de auteur is niet bekend, maar wel bekend is dat voor de oorspronkelijke bron verwezen wordt naar het oude Egypte.

Vertaald in het Latijn

“Temet nosce” of  “Nosce te ipsum”.

Egyptische oudheid

In Egypte is deze term op de zijkant van de graftombe van Farao te vinden.

Ook hier is de oorsprong/auteur van dit aforisme ‘Know Thyself’ en gereedschappen voor realisatie onbekend.

Het raadsel van oude tijdloze kennis – een puzzel die zich langzaam weer ontvouwt in praktische en hernieuwde toepassingen, passend voor nu.


NU

Met vooruitstrevende perspectieven en wetmatige formules onderzoeken we meer van onszelf – ons zelf.

Om te beginnen: wat is zelf?

Kijk hier voor begrippenlijst >

Pad van Creatie Training >

31 augustus 2019 Hèlen A. Vink