Miksang Essentie – Visuele Haiku & Momenten in Ruimte

 • 4-daagse verdiepingstraining

  • Datum volgt in 2022 in Zandvoort |

  Momenten komen éénmalig en op unieke wijze samen. Eén moment vindt plaats, wij zijn daar, in het hier en nu, wij zien het, we verbinden ons en geven oprecht fotografische expressie aan onze ervaring van geraakt zien. En het moment lost weer op.

  Wij hoeven niet te weten wanneer we iets gaan zien. Het niet-weten en het niet hoeven weten wat we gaan zien, gebeurt vanuit onze innerlijke ruimte. We stabiliseren innerlijke stilte en het niet-weten temidden van alles wat verandert. Stap in, in de overgave van oneindige verandering & de verschuiving naar het niet-weten.
  Ontdek de wondere wereld van vluchtige momenten.


  • Waar gaat Miksang Essentie over?
   De momenten die éénmalig en op unieke wijze samenkomen.
  • De vergankelijkheid en veranderlijkheid van onze dagelijkse wereld.
  • Momenten die komen, even verblijven en weer oplossen.
  • We verschuiven onze aandacht van de altijd aanwezige aanwezigheid, datheid en isheid wat we in Miksang 2 onderzocht hebben, naar de vergankelijkheid en de éénmalige gebeurtenis.
  • In het hier en nu is het te zien, er is alleen het nu-moment om wakker en beschikbaar te zijn.
  • Een stille geest, een samenkomst van factoren, een uniek moment.
  • Met de dichtvorm Haiku oefenen we op speelse en lichte wijze het plezier van de directheid van onze zintuigelijke waarnemingen.

  Momenten & waardering

  We waarderen de momenten dit op unieke wijze samenkomen, éénmalig en nooit meer hetzelfde. Wij zijn aanwezig, waar we ook maar zijn. We zien iets, herkennen het als ‘moment’ en drukken onze ervaring van geraaktheid uit met onze camera.

  We onderzoeken deze resonantie, deze flits van waarneming en de kwaliteiten hiervan en stabiliseren ons vertrouwen in levendige pure waarneming. Dit is het hart van onze waarneming.

  Haiku
  Met het principe van Haiku* gaan we in deze dagen een persoonlijke ervaringsreis maken vanuit ‘datheid’ naar ‘moment’, vanuit onveranderlijkheid naar de oneindige veranderlijkheid.

  *Haiku is een Japanse dichtvorm waar met de discipline van drie regels en 17 lettergrepen de directe eigen (zintuigelijke) ervaring met een persoonlijke unieke belevenis in de directe omgeving wordt uitgedrukt. De meest bekende klassieke Haiku gedichten laten vaak een combinatie van de ervaring van zien/horen/ruiken/voelen en de natuur. De kenmerken van deze gedichten zijn directheid, eenvoud en iets verrassends.

  Van de meester Matsuo Basho, vertaald in het Nederlands:

  Oude vijver

  kikker springt er in

  plons!


 • Instapvoorwaarde: voltooiing van Miksang Fundament/Miksang 3

  Locatie: Zandvoort

  Prijs: € 550,-

  Vroegboekkorting: €60,- : €490,-

  Herhaling: €300,-


  Miksang Master >

  < Miksang Fundament


  ©Hèlen A Vink | 2021