Waarom positief affirmeren een goed idee is!

Positieve affirmaties toepassen is een goed idee!

We zijn denkende wezens, en het is onmogelijk niet te denken.

  • Met iedere gedachte affirmeren we iets.
  • Met ieder woord affirmeren we iets.

Als we toch denken, en veel denken, is de meest logische vraag; hoe zetten we onze denkkracht en gedachten op de best mogelijke wijze in?

Positieve affirmaties is één van de manieren hoe we ons denken op de best mogelijke manier inzetten.
Waarom?
Zodat we in de meest verbonden en meest zelf-bekrachtigende mindset terechtkomen.

We hebben namelijk altijd een mindset – een staat van zijn.

  • Check: welke mindset heb je nu? Hoe voel je je, wat denk je nu over iets?
  • Welke mindset kies je?
  • Kies je überhaupt? Of, overkomt het je?
  • Ben je verbaasd als je je weer naar en rottig en verdrietig voelt?
  • Snap je hoe je dit zelf doet? Check: “Welke gedachten denk ik veel?”

Met positieve affirmaties trainen we om bewust positief te denken, om bewust bekrachtigende woorden in te zetten.

Hoe?
Stel je in op een gekozen affirmatie. Dan ga je hier verder op in en let je op: merk op en voel wat er in je omhoog komt. Dit kunnen meer krachtige gedachten en inzichten, én ook kan het onverwerkte opgeslagen gedachten(wolken) omhoog brengen. Dit hoort er bij! Alles wat omhoog komt geeft je de kans het ruimte te geven, het te voelen, zonder oordeel er naar te kijken: dit is de vriendelijkste manier overtuigingen die door negatieve affirmaties zijn ontstaan, op te lossen. Dit is één manier om jezelf te purificeren.
Zo komt er weer ruimte voor nieuwe ervaringen, nieuwe gedachtenpatronen en weidse sensaties.

Kom iedere keer weer met je aandacht terug naar de affirmatie
Iedere keer als je met het denken afdwaalt of opgaat in iets willekeurig of iets negatiefs – naar wat dan ook – zie dit. Zie dat je iets aan het affirmeren bent – door er veel aan te denken – en wordt bewust. Erken dit. ZONDER OORDEEL. Observeer jezelf neutraal, of zo neutraal mogelijk. Nu keer je met jouw aandacht terug naar de positieve affirmatie.

Richt je op wat de affirmatie inhoudt en oproept in jezelf; aan gevoelens, inzichten en nieuwe gedachten. Als negatieve gedachten en/of gevoelens voorbijkomen; erken het. Zeg “hallo ik zie je, en ik ga nu verder met leuke/postieve gedachten”.

Voorbeelden van positieve affirmaties >

Word meer bewust van jouw gedachten en de stroom van gedachten. Je geeft jezelf een ‘tool’ om jouw denkkracht te trainen, te sturen en bij te sturen, op een zelfbekrachtigende wijze, richting vreugdevolle positiviteit.
Let op hoe jouw realiteit in de daaropvolgende weken verandert!

Het toepassen van positieve gedachten en woorden is een krachtige manier om andere gedachten te denken. Positieve affirmaties kunnen al snel bekrachtigende gevoelens teweeg brengen. Positieve affirmaties brengen inzichten, en geeft ruimte om vanuit een ander perspectief naar hetzelfde te kijken.

Iedere gedachte, ieder woord is een affirmatie

Je informeert jezelf met de toon van jouw gedachte, van wat je zegt. Iedere cel in jouw lichaam neem dit op.
Hoe vaker je dezelfde woorden herhaalt hoe sterker het geloof in de affirmatie wordt.

Jouw innerlijke dialoog is een doorgaande stroom van affirmaties! Met ieder woord en iedere gedachte creëer je, vaak ongemerkt jouw realiteit, jouw levenservaringen.

Hoe weet je dit? Kijk eens naar de dingen om je heen die niet goed werken, die zich niet volgens jouw wens in jouw leven manifesteren.
Let eens op hoe je hier over denkt; welke gedachten heb je hierover?

We denken veel onbewust en willekeurig

We worden doorgaand getriggerd om te denken, veelal reactief. Sinds kind hebben we dit overgenomen van onze ouders, familie, leraren, andere kinderen en begeleiders om ons heen. We denken ook veel in negatieve en niet-ware overtuigingen, aannames die zich zo snel als denken vormt dat we de oorsprong van de aanname vaak niet kunnen herleiden. Hoe vaker we zo denken beste beter worden we in aannames en invullingen en definities die hier weer uit voortvloeien. Een zichzelf-in-stand-houdende ‘loop’.

En ook, vele niet negatieve overtuigen en aannames werken ook prima!

We zijn vaak in gesprek met onszelf, ook wel de innerlijke dialoog genoemd; we hebben gesprekken in onszelf, over onszelf en met anderen. We herhalen dit eindeloos, in dezelfde versie en vele andere versies.

Zo creëren we ons leven.

Alles waar je aandacht aan geeft groeit

Of je aandacht geeft aan iets bewust én onbewust maakt niet uit; dat je aan iets aandacht geeft aandacht is een natuurkundig gegeven dat het groter wordt en groeit. Als je iets niet wilt en je geeft hier aandacht aan, groeit datgene waar je aandacht aan geeft. Het universum herkent het niet het woord ‘niet’, het herkent niet de frequentie van positief of negatief. Het universum herkent alleen waar jij je aandacht aan geeft en ondersteunt jou volledig hierin.

ALLES WAAR JE AANDACHT AAN GEEFT GROEIT

Wat nodig is dat je oplet; let op welke gedachten je denkt, en wip diegene eruit die ervaringen creëren die niet gewenst zijn.

Alles om ons is een spiegel voor onszelf

Alles wat we denken, zeggen, doen en handelen komt als reflectie gespiegeld terug naar ons; via onze directe omgeving, in onze relaties, ons werk en hoe we ons voelen. Zo kunnen we kijken wat wel werkt en niet werkt; onze eigen wereld als spiegel.

TERUG NAAR DE MEDITATIEDAG ‘Zit Met Je Shit’ >


Affirmaties zijn praktisch

Een affirmatie is een bevestiging naar jezelf met de bewuste intentie van positieve en betervoelende gedachten. Dit kan meteen een vreugdevol gevoel geven, of het sijpelt langzaam binnen. In het begin kan soms ook onnatuurlijk voelen omdat je, vaak onbewust, nog een sterke negatieve affirmatie hebt die het overneemt; oude onbewuste én bewuste gedachten die overheersen.

Met een affirmatie vertel je jezelf een nieuw verhaal.

Hiermee is het mogelijk snel oude patronen doorbreken en nieuwe zelf-bekrachtingen optie starten. Met een affirmatie hoef je niets uit te leggen of uit te puzzelen over iets wat niet klopt of wat je niet goed doet of wat niet goed voelt, of ‘waarom dit’ of ‘waarom dat’. Je stapt meteen over deze geoefende bron van tekort heen, want als je iets wat niet goed is voor jezelf probeert te overwinnen nodig je meteen gedachten uit waarin je jezelf misleidt met de kant van het ’tekort’.

Je zal merken dat aandacht geven aan en contempleren op positieve affirmaties een oplossing kunnen brengen voor welke uitdaging/probleem jij maar hebt, in welk gebied van jouw leven dan ook.

Het is een garantie dat je meer zelfvertrouwen en vertrouwen in tijdloze universele wetmatigheden ontwikkelt met de nieuwe gedachten die door de toepassing van affirmaties omhoog komen en dagen. Dit vertrouwen geeft vreugde, helderheid en verruimt je leven.

Met het toepassen van affirmaties is het mogelijk de staat van geest te kiezen voor de aannames opstarten – een staat van tijdloos gewaarzijn. Vreugdevol & vrij!

Affirmaties zijn praktisch en aardend tegelijkertijd!


Voorbeelden van positieve affirmaties >