Begrippenlijst: Universele Wetten & Wet van Aantrekking

INDEX


Universeel betekent altijd, overal en absoluut.
Of je dit gelooft of niet, of je je hier bewust van bent of niet.
Universele wetten zijn altijd, overal en absoluut.
Heldere uitleg van Abraham Hicks >>


1.  Jij bestaat – IK BEN

Je hebt altijd al bestaan en je zal altijd bestaan.
Als je nu bestaat, is jouw bestaan als ‘jij’ eeuwig.
Je zal van vorm veranderen, en heb je al ontelbare keren gedaan, maar jij bestaat altijd.
Hierin kan je ontspannen – je zal er altijd zijn.

2.  Alles is altijd Hier & Nu – er is één moment

Er is alleen één moment in creatie – het eeuwige NU.
Tijd and ruimte zijn illusies. Maar jouw ervaringen binnen tijd & ruimte zijn echt.
Er is alleen Hier.
Er is alleen NU.

‘Time is a helpful illusion’ – Jesse Elder >

3.  Alles is Eén en Eén is Alles

Alles is onderling verbonden.
Net zoals ieder deeltje van een hologram alle informatie voor de hele hologram in zich draagt, zo zijn wij met alles en iedereen onderling verbonden.

Alles is één geheel onderling verbonden ‘iets’. Het één is waarin alles verbonden is.

4.  Wat je uitzendt, is wat je terugkrijgt

Van alle Wetten(zoveel zijn er niet) is de Wet van Aantrekking het meest krachtig. Deze werkt altijd en als je deze gaat begrijpen zie je deze overal om je heen.
> De Wet van Aantrekking is tevens de eerste wet van actie.
De fysieke buitenkant is altijd een reflectie van onze niet-fysieke innerlijk. De fysieke realiteit is als een spiegel: jouw fysieke realiteit is een holografische reflectie van waar jij het meest overtuigt van bent, waar jij het meest in gelooft wat waar is. Het weerspiegelt waar jij, bewust en onbewust, in gelooft en waar jij aandacht, bewust en onbewust, aan geeft. Als jij in de spiegel kijkt en wil dat het gezicht wat je van jezelf ziet lacht kan je niet in de spiegel een verandering aanbrengen door het spiegelbeeld aan te raken en deze in een lachend gezicht veranderen. Net zoals het spiegelbeeld; de fysieke realiteit verandert als jij verandert, als jij verandert waarin je en wat gelooft. Als jij lacht lacht het spiegelbeeld!

5.  Het enige constante in het universum is verandering

Behalve de eerste vier wetten, die veranderen nooit. Wennen aan de eeuwigdurende veranderende creatie/schepping is het beste wat je jezelf kan geven. Geniet van de rit! Surf op de veranderingen!


BEGRIPPEN & DEFINITIES*


Overtuiging (belief)

Een overtuiging ontstaat doordat je een gedachte heel vaak denkt, welke in een bewuste of onbewuste overtuiging eindigt.

Niet-ware overtuiging

Een niet-ware voelt niet goed. We hebben heel veel diepe onbewuste niet-ware overtuigingen, welke onder andere overtuigingen liggen. Om bij jouw niet-ware kernovertuiging te komen, is het nodig eerst de bovenliggende overtuigingen te herkennen, te erkennen en om te draaien naar de tegenovergestelde ware overtuiging.

Ware overtuiging

Voelt altijd goed! Als een overtuiging niet goed voelt is het een overtuiging welke ontstaan is uit een idee van tekort, ontstaan vanuit een perspectief van tekort, dat het één ten koste moet gaan van iets anders. Een ware overtuiging voelt altijd goed.

Alle overtuigingen zijn in gelijke mate geldig

Iedere overtuiging genereert zijn eigen zelfbevestigende realiteit. Welke overtuiging je je ook maar toegeëigend hebt, het universum zal de overtuiging altijd 100% ondersteunen en valideren door in jouw leven omstandigheden, situaties, gelegenheden en mensen aan te trekken die een versie van deze specifieke realiteit versterkt.

Vertrouwen

JE VERTROUWT ALTIJD HELEMAAL IETSVertrouwen is hetzelfde als ‘wat jij gelooft’.
Er is nooit een gebrek aan vertrouwen, je vertrouwt altijd helemaal iets.
Dus het enige wat echt relevant is: waarin plaats jij jouw vertrouwen?

Twijfel

“Twijfel” is niet een tekort aan vertrouwen.
Het is een TOTAAL vertrouwen in iets wat je niet prefereert; je vertrouwt een ongewenste realiteit, een mogelijke realiteit welke niet jouw voorkeur heeft.

Je hoeft geen vertrouwen te ontwikkelen, omdat je altijd al 100% iets helemaal vertrouwt! De vraag is, wat vertrouw je?
> Het enige wat nodig is is dat je jouw vertrouwen richt op een gewenste realiteit in plaats van een ongewenste.

Hoe angst jou van dienst kan zijn

Angst betekent dat je gelooft dat een scenario/een realiteit die je heel graag niet wilt zeer waarschijnlijk gaat gebeuren! Angst laat je weten dat je gelooft in een realiteit die je niet wenst. Op deze manier kan angst dienen als een indicatie, als een  alarm, wat jou laat weten dat je gelooft in een realiteit die niet op één lijn ligt met jouw hele zijn. Als je dit gewaar wordt, dan heb je de keus jouw overtuiging te veranderen. Zodat angstige scenario’s uit jouw realiteit verdwijnen, en niet meer op deze manier verschijnen.

Hoe?
1. Maak contact met de overtuiging die de angst veroorzaakt
Vraag jezelf:  “Wat is het wat ik geloof dat maakt dat ik nu deze angst ervaar?”

2. Als je in verbinding bent met de overtuiging die deze angst op gang brengt: erken dat dit jouw huidige overtuiging is. Eigen het je toe, omarm de overtuiging. Je kan namelijk niet veranderen wat je je niet toegeëigend hebt, als je het niet echt omarmt.

3. Vraag jezelf:  “Met welke overtuiging wil ik deze overtuiging vervangen?”

4. Zodra je besloten hebt wat jouw nieuwe overtuiging is, accepteer het. Adopteer het. Adem het in. Vertrouw dat de nieuwe overtuiging nu actief en functionerend is in jouw zijn. Het is onnodig je van de oude overtuiging te ontdoen! Besteed je hele aandacht aan de nieuwe gewenste overtuiging: je hoeft de oude overtuiging alleen maar te vervangen met de nieuwe gewenste overtuiging.

Overvloed

Overvloed is de mogelijkheid te doen wat nodig is om te doen, als het nodig is om te doen.

Geld is slechts één van de valide middelen om deze overvloed te bereiken. En het is niet altijd het meest directe middel om in te zetten om te doen wat nodig is voor jou om te doen als het nodig is voor jou om te doen.

Klik hier voor en uitleg van Bashar/Darryl Anka >

Enthousiasme (excitement)

‘Enthousiasme’ is de energie die omhoogkomt als je in resonantie bent met je Hogere Zelf, als je uitgelijnd bent in je hele zelf. Enthousiasme is een signaal van je Hogere Zelf (welke altijd jouw vrije wil eert) ter aanmoediging jou in een bepaalde richting te bewegen. Enthousiasme kan je gebruiken en inzetten als ‘kompas’ om jou in de richting te bewegen welke jouw Hogere Zelf hoopt waarheen je gaat bewegen – omwille van en voor jouw grootste vreugde. Als je consistent jouw ‘enthousiasme’ volgt en opvolgt’, resulteert dit in het vervullen van jouw levensdoel.

Bezorgheid / ongerustheid / nerveusiteit / bang zijn (anxiety)
Ongerustheid is de energie van enthousiasme gefilterd door het geloof/overtuiging in iets ongewensts.


Het broodkruimelspoor van jouw hoogste enthousiasme

Het is het enthousiasme wat in de eenvoudige dingen ligt wat jou laat weten welke eenvoudige dingen verbonden zijn met de grotere dingen waar je enthousiast over bent. Hoewel het willekeurig lijkt zal dit jou brengen waar je werkelijk wilt zijn, want door het opvolgen van jouw enthousiasme is dit de kortste, snelste, meest rechtstreekse weg.

*BASHAR