Wat is Miksang?

Helemaal eerlijk over wat we zien

Over onbevangen kijken en puur fotograferen 

Het woord Miksang is een Tibetaans woord wat zich als ‘Goed Oog’ laat vertalen. Deze contemplatieve benadering van fotografie is gebaseerd op de leringen over Shambhala en de Dharmakunstleringen van de Tibetaanse meditatiemeester, kunstenaar en geleerde Chögyam Trungpa Rinpoche.

De leringen over Shambhala gaan over dat alles en iedereen fundamenteel goed is, en als we vanuit deze bron gaan leven we in staat zijn een verlichte samenleving te creëren. De leringen van Dharmakunst zijn gebaseerd op de aard van pure waarneming, het proces van pure waarneming, de schoonheid van de dingen zoals ze zijn en oprechte creatieve expressie.

Miksang Contemplatieve Fotografie is een jonge unieke kunstdiscipline die de hedendaagse fotografie verrijkt met een unieke methode van fotografische expressie.

Toepasbaar voor een ieder die geïnteresseerd is in waarneming, geraakt zien en oprechte fotografische expressie.

MIKSANG – GOED OOG

 • ‘Goed’ heeft hier niet de betekenis van ‘goed’ en ‘slecht’ zoals we gewend zijn dit te gebruiken, maar dit betekent dat onze geest ontspannen en open is: vrij van onze interpretatie. ‘Goed’ verwijst hier ook naar de fundamentele goedheid van onszelf, de ander en de wereld.
 • ‘Oog’ hier verwijst naar ons inherente vermogen om helder te zien. Dit hoeven we niet aan te leren, maar alleen maar weer te (her)activeren en te herinneren.

CONTEMPLATIEF

Het contemplatieve aspect gaat over dat we de tijd nemen om diep te beschouwen.

Diep beschouwen betekent dat we onthaasten, en in plaats van zo snel mogelijk iets willen zien we zo langzaam mogelijk kijken en zien.

Vanuit innerlijke stilte, vanuit een geest die kalm en stabiel is.

FOTOGRAFIE

In Miksang fotografie is de camera het medium waarmee we onze levendige  waarnemingen uitdrukken. 

Het daadwerkelijk fotograferen hoort bij onze expressie als mens-zijn. Net zoals kinderen zich ongehinderd creatief uitdrukken, als expressie van plezier, omdat ze er zin in hebben én zolang als ze er zin in hebben.

Deze kinderlijke vreugde hebben wij ook nog steeds, en samen met onze vaardigheden als volwassene geven we hier uitdrukking aan met de camera. Eén moment tegelijk.

As we een ervaring van geraakt zien ervaren met iets van de reeds en altijd aanwezige schoonheid in onze alledaagse omgeving, en deze helemaal toelaten en begrijpen wat we fris gezien hebben, dan kunnen we dit moment van Goed Oog met onze camera uitdrukken.

In Miksang synchroniseren we onze geest, onze ogen
en ons hart

We lijnen onze geest, onze ogen en ons hart uit; vanuit deze uitgelijndheid zijn we wakker en beschikbaar.Als we ons hele zelf uitlijnen, laten we al onze concepten, voorbedachte ideeën en associaties los en zijn we wakker aan volledig aanwezig in het huidige moment.

In deze wakkerheid zijn we beschikbaar om vrij te kunnen zien.

We staan onszelf toe meer beschikbaar te zijn voor de dagelijkse dingen om ons heen, zonder de formules en regels die vaak met de hedendaagse fotografie verbonden zijn.

Wanneer een kalme open geest, een heldere kijk en een zacht hart samenkomen in één enkel moment ontdekken we de schoonheid om ons heen die er de hele tijd al is.

De Miksang Methode
 • Met de Miksang Methode brengen we ‘goed’ en ‘oog’ en ‘contemplatief’ samen in onze fotografische expressie.
 • In 4 stappen oefenen we hoe we vanuit uitgelijndheid een frisse waarneming fotografisch uitdrukken, zodat de foto laat zien wat we gezien.
 • Vanuit oprechtheid en precisie volgen foto’s die precies laten zien wat jij zag.
 • Ongehaast, kalm en zonder aarzeling.
 • Niet meer en niet minder, precies genoeg – vreugdevol & vrij!

Fris zien

Fris is het tegenovergestelde van conceptueel. Fris zien is wakker zien.Fris zien is geraakt zienFris zien vindt altijd plaats in het nu.

Helder zien is een inherent vermogen die we allemaal hebben

Hoewel helder zien inherent in ons aanwezig is, ervaren we dit vaak niet zo.

Om ons inherent helder zien te activeren en ons dit weer te herinneren, is er enige inzet nodig. We beginnen met onbevangen kijken;  het kijken zonder vooringenomen ideeën, zonder het benoemen wat we zien, zonder het continue indelen in ‘dit bevalt me’, ‘dit bevalt me niet’ en ‘niet interessant’, en vrij van associaties. Omdat dit een buffer vormt tussen ‘ik’ en ‘de wereld om mij heen’, wat verhindert dat we directe waarnemingen ervaren. En deze buffer zorgt ervoor dat we indirecte waarnemingen ervaren, omdat iedere directe waarneming op een veld van deze filters,  een veld van overtuigingen, stuit.

Onbevangen kijken

Om deze buffer op te lossen zodat we onbevangen kijken bewust kunnen ervaren zijn de visuele oefeningen en foto-opdrachten gericht op het activeren van het vermogen van ons inherent helder zien en wakker zien.

 • Met praktische oefeningen activeren we onze inherente wakkerheid.
 • Met een open geest en een onbevangen staat van zijn oefenen we om levendige momenten van directe waarneming op te merken.
 • We trainen onze aandacht om bij de ervaring van onze waarneming te blijven, in het hier en nu.
 • Met de Miksang methode leren we spelenderwijs om puur en oprecht onze levendige waarneming te fotograferen.
 • Je ontdekt zelf hoe levendig en vreugdevol deze discipline van spontaniteit is!

Speels, vreugdevol en vrij

Miksang Contemplatieve Fotografie is een speelse manier om meer in verbinding met jouw dagelijkse omgeving te zijn.

Onze ervaring van kijken, zien en geraakt worden wordt stabieler in de rijkdom van de wereld van de verschijnselen.Voorbij aan wat we denken, voorbij aan wat we willen fotograferen ontspannen we en komt de visuele rijkdom naar ons toen. Een oneindige reis van vertrouwen in het eerste moment van onbevangen zien, en fotografische expressie vanuit de open ruimte in onszelf.

Het is ook een manier om eenvoudig jouw foto’s te verbeteren; door het kijken, zien en fotograferen eenvoudig te houden.

Door het beoefenen van Miksang Contemplatieve Fotografie ontwikkelen we de vaardigheid deze ervaringen van levendige visuele waarneming met grote precisie en elegantie uit te drukken met onze camera.

In volle verbinding in het hier en nu.

Eén moment, één klik – vreugdevol en vrij

This post is also available in: Engels Duits Spaans