Wat resoneert voor jou?

 “Ga voor wat voor jou resoneert, laat achter je wat niet resoneert, en voeg jouw uniekheid toe.”

Bruce Lee / Bentinho Massaro

©Hèlen A Vink
15 maart 2015, Brussel