Miksang 3: Momenten & Visuele Haiku

 • 3,5-daagse verdiepingsworkshop ‘Momenten & Visuele Haiku’ 


  Stap in in de overgave van oneindige verandering & verschuif helemaal naar het niet-weten, de grote ruimte in en van jezelf. Stabiliseer innerlijke stilte temidden van alles wat verandert & verdiep jouw oprechte elegante fotografische expressie.


  Waar gaat Miksang 3 over?
  We waarderen de momenten die éénmalig en op unieke wijze samenkomen. We waarderen onze ervaring waarin we de vergankelijkheid en veranderlijkheid van onze dagelijkse wereld beleven. Vol met momenten die komen, even verblijven en weer oplossen.

  • We verschuiven onze aandacht van de altijd aanwezige aanwezigheid, wat we in Miksang 2 onderzocht hebben, naar de vergankelijkheid en de éénmalige gebeurtenis in het nu-moment.
  • Een stille geest, een samenkomst van factoren, een uniek moment.
  • Met de dichtvorm Haiku oefenen we op speelse en lichte wijze het plezier van de directheid van onze zintuigelijke waarnemingen.

  Momenten
  We hebben vertrouwen ontwikkeld in onze mogelijkheid te herkennen wanneer we worden gestopt door een flits van waarneming en hoe we bij deze ervaring van de flits kunnen blijven: stabiel, niet afgeleid door allerlei voorbijkomende gedachten over wat we zien, voelen, willen en niet willen, of als fotograaf/fotografieliefhebber ‘dit wordt een mooie foto’ & ‘dit wordt geen mooie foto’ etc.

  We waarderen de momenten dit op unieke wijze samenkomen, éénmalig en nooit meer hetzelfde. Wij zijn aanwezig, waar we ook maar zijn, we zien iets, herkennen het als ‘moment’ en drukken onze ervaring van geraaktheid uit met de camera.

  We onderzoeken deze resonantie, deze flits van waarneming en de kwaliteiten hiervan en stabiliseren ons vertrouwen in levendige pure waarneming. Dit is het hart van onze waarneming.

  Wakker, beschikbaar en gewaar
  We weten hoe te kijken in een staat van wakkerheid en beschikbaarheid zodat we  helemaal gewaar aanwezig zijn – voorbij/vooraf aan wat we denken. Zodra we voelen dat we dit ‘verliezen’ en geen contact ervaren: we komen eenvoudig terug met wakkerheid naar de overvloedige overvloed van waarnemingen in en om ons heen.

  Elke dag we onderzoeken we verschillen aspecten van momenten, en hoe drukken we deze vreugdevol en lichthartig uit met onze camera en schrijfoefeningen. We stemmen onszelf zintuigelijk af op wat komt, even verblijft en weer oplost.

  Haiku
  Met het principe van Haiku* gaan we in deze dagen een persoonlijke ervaringsreis maken vanuit ‘datheid’ naar ‘moment’, vanuit onveranderlijkheid naar de oneindige veranderlijkheid.

  *Haiku is een Japanse dichtvorm waar met de discipline van drie regels en 17 lettergrepen de directe eigen (zintuigelijke) ervaring met een persoonlijke unieke belevenis in de directe omgeving wordt uitgedrukt. De meest bekende klassieke Haiku gedichten laten vaak een combinatie van de ervaring van zien/horen/ruiken/voelen en de natuur. De kenmerken van deze gedichten zijn directheid, eenvoud en iets verrassends.

  Van de meester Matsuo Basho, vertaald in het Nederlands:

  Oude vijver

  kikker springt er in

  plons!


 • Instapvoorwaarde: voltooiing van Miksang 2.

  Locatie: Zandvoort

  Prijs: € 390,-

  Herhaling: €290,-


  Miksang 4 – Diep Kijken in Ruimte >

  < Miksang 2 – Ware Verbinding & Velden van Waarneming


  ©Hèlen A Vink | 2019

Deze post is ook beschikbaar in: Engels Duits Spaans